1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 20 I 2015

Słuchanie Słowa Bożego jest mocno związane z sercem. Jak ziarno dotyczy ziemi, tak organem dla Słowa jest ludzkie SERCE. Serce - epicentrum osobowości, głębia życia ludzkiego. Jest nie tylko miejscem uczuć, ale i wspomnień, zamiarów, decyzji. W sercu dialogujemy ze sobą. W sercu otwieramy się też na Boga lub na Niego się zamykamy.

Na spotkaniu s. Anna przedstawiła jeden z wielu sposobów podejścia do lektury Biblii. Modlitewne czytanie Pisma świętego jest spotkaniem z Bogiem. Staje się rozmową. Został zaproponowany pewien schemat modlitwy Słowem Bożym. Jest on konkretna pomocą, ale nie jedyną receptą! Nie ma jakiejś recepty, by nauczyć się modlić. Jedyną receptą jest próbować się modlić.

Pomodliliśmy się tekstem z Ewangelii św. Mateusza 13,1-23. Spróbowaliśmy się też tym Słowem podzielić.

Schemat medytacji - konkretna pomoc w modlitwie Słowem Bożym

Na początku uświadom sobie, co zamierzasz robić, z Kim chcesz się spotkać. Zatrzymaj się w biegu życia. „Stań w obecności Bożej”, czyli zadbaj o ciszę zewnętrzną, o postawę ciała. Możesz zapalić świecę.

1. Zanim otworzysz Pismo Święte, pomódl się przez chwilę, poproś, by Duch Święty oświecił Twoje serce, tak byś mógł odczytać, co Pan Bóg chce powiedzieć Tobie, tu i teraz.

2. Otwórz Pismo święte, znajdź swój fragment.  Przeczytaj tekst powoli i w skupieniu, raz i drugi.  Jeśli są jakieś przypisy, odnośniki, również je przeczytaj – pozwolą Ci lepiej zrozumieć odczytane Słowo.

3. W ciszy zastanów się, co to wszystko znaczy: jakie osoby występują w przeczytanym tekście, rzeczy, co się wydarzyło, kto do kogo mówi, co mówi, w którym punkcie nastąpiła jakaś zmiana akcji, jakieś rozwiązanie, gdzie można dostrzec Boże działanie, co Pan Bóg uczynił i dlaczego? Jakie może być dosłowne znaczenie tekstu, czy można ten tekst odczytać symbolicznie, jakie symbole mogą w nim występować? Co oznaczają? 

Jak to się ma do Twojego życia? Czy w Twoim życiu doświadczyłeś podobnych wydarzeń? Czy zetknąłeś się z podobnymi problemami, radościami? Do czego wzywa Cię dziś Pan Bóg?

4. Porozmawiaj o tym z Bogiem. Ofiaruj Panu Bogu te myśli i dobre impulsy, które zrodzą się pod wpływem lektury. Podziękuj Panu Bogu za spotkanie z Nim w Jego Słowie. Wypowiedz to dziękczynienie swoimi słowami, zakończ odmawiając „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”.

5. Postaraj się zrealizować w codzienności to, co Pan Bóg podpowiedział Ci na modlitwie.

Homilia o Bożych obietnicach, o wierności Boga, o potrzebie z naszej strony cierpliwości, wiary i nadziei, którą na Mszy świętej wygłosił ks. Lucjan jest do odsłuchania w zakładce multimedia.

Oprac. i zdjęcia A.S.

baner-swiadectwa