Przekazanie Symbolu Wiary

  • Drukuj

Wczoraj przekazaliśmy Wybranym Symbol Wiary. Słowa które otrzymali od Kościoła, określają to, w co wierzymy. To nasza najgłębsza tożsamość. "Tę formułę określamy słowem Symbol. Greckie słowo Symballein oznacza, zestawiać ze sobą dwie części w całość. Symbol i rzeczywistość stanowią jedno. Podobnie i wyznaniu wiary: aby ono było prawdziwe, słowa i życie muszą stanowić całość, czyli słowa powinny potwierdzać sposób życia". Za kilka tygodni Wybrani oddadzą Kościołowi Symbol, który przez ten czas głębiej poznają, który od tego momentu już ich określa. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej nabiera dużego tempa. Przed nimi w najbliższą niedzielę II Skrutynium. Będą przeglądać się w ewangelicznym wydarzeniu uzdrowienia niewidomego od urodzenia ( J. 9, 1-41) i poznawać Jezusa jako Światłości która oświeca życie człowieka.

(cytat pochodzi z książki s. Adelajdy Sielepin CHR pt. Odrodziliście się w Chrystusie)