II Skrutynium

  • Drukuj

Dziś odbyło się drugie skrutynium. Nasi Wybrani poznawali Jezusa jako Światłość świata. Na wspólnym rozważaniu perykopy z Ewangelii wg św. Jana, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie co to znaczy widzieć oczyma wiary, jak wiara wpływa na nasze życie i czy można mając wzrok być ślepym. Polecamy naszych Wybranych Waszej modlitwie. I pamiętajcie, tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jakiś obszarach naszej relacji z Bogiem jak ślepiec. Bądźmy pokornymi i przychodźmy do Jezusa z naszą ślepotą. On obdarzy nas prawdziwym widzeniem spraw, świata, Boga, bliźnich i nas samych. On jest Światłością świata.