Okres mystagogii

  • Drukuj

Neofici zaproszeni są na spotkania w niedzielę o godz 11.oo (salka nr 2 w Katedrze) i Msza świętą o godz. 12.00. Spotkania mają charakter biblijno-liturgiczny i są pomocą w przeżyciu liturgii Mszy świętej.