Klucz do Ewangelii na 6 Niedzielę Wielkanocną

  • Drukuj

Kościół czyta dziś fragment Ewangelii w której Jezus mówi, że ci którzy Go miłują zachowują Jego przykazania (Por.J 14, 15-21). Czy zachowywanie przykazań może być ciężarem? Krzyżem? Czy jesteśmy pozostawieni sami sobie w tym wypełnianiu przykazań?

Pomocą w zrozumieniu może być cytat z homilii bpa Wacława Świerzawskiego.

Życzymy pięknej niedzieli.