1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uroczystości pogrzebowe Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego

W dniach 15-16 października 2017 r. w Sandomierzu odbyły się uroczystości pogrzebowe Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego. Ks. Bp Wacław zapisał się na kartach historii Kościoła, jako człowiek wielkiego formatu, wybitny teolog, liturgista, Liturg i Mystagog. W 1991 r. założył w Krakowie pierwszy w Polsce Ośrodek Katechumenalny w którym wraz ze świeckimi, a później z siostrami jadwiżankami przygotowywał osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Pracował nad przetłumaczeniem z języka łacińskiego na język polski Obrzędu Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych. Jego metoda "z serca do serca" jest podstawą działania wszystkich Ośrodków Katechumenalnych prowadzonych przez Siostry Jadwiżanki Wawelskie.

Mówił tak: “Doświadczenie Obecności Boga przemienia życie człowieka. Jest jak narodziny, jak wydostanie się nagle w przestrzeń człowiekowi właściwą, gdzie można oddychać powietrzem i ze zdumieniem oglądać świat, który jest”.

Swoje życie poświęcił jednemu: aby Chrystus Obecny i działający w Liturgii Kościoła i sakramentach był poznany i kochany. I aby każdy z nas, ochrzczonych mógł poznać godność.

Requiem in pace! 

 

baner-swiadectwa