1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Czuwanie przed Bierzmowaniem 2017

Liturgicznie Zesłanie Ducha Świętego obchodziliśmy w zeszłą niedzielę. Dla naszych podopiecznych Zesłanie Ducha Świętego będzie jutro. Z rąk biskupa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza przyjmą sakrament bierzmowania. Dziś na Mszy Świętej, nabożeństwie pokutnym i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie będą razem ze świadkami przygotowywać się do tego wielkiego wydarzenia.

Polecamy kandydatów ich rodziny i świadków Waszej modlitwie !  

Duchu Święty przyjdź!

Klucz do Ewangelii na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Bierzmowanie 9.06 - zapowiedź

Dnia 9. czerwca br. kilkanaście osób dorosłych w Katedrze Szczecińskiej przyjmie dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania na umocnienie w wyznawaniu wiary. Przygotowywali się do tego wydarzenia w naszym Ośrodku ponad pół roku słuchając katechez, rozważając Słowo boże, podejmując osobiste nawrócenie i życie sakramentami. Polecamy ich Waszej modlitwie, szczególnie teraz gdy trwa nowenna do Ducha Świętego! My już cieszymy się i nie możemy, podobnie jak i oni doczekać się dnia bierzmowania!

 

Klucz do Ewangelii na 6 Niedzielę Wielkanocną

Kościół czyta dziś fragment Ewangelii w której Jezus mówi, że ci którzy Go miłują zachowują Jego przykazania (Por.J 14, 15-21). Czy zachowywanie przykazań może być ciężarem? Krzyżem? Czy jesteśmy pozostawieni sami sobie w tym wypełnianiu przykazań?

Pomocą w zrozumieniu może być cytat z homilii bpa Wacława Świerzawskiego.

Życzymy pięknej niedzieli.

Spotkania niedzielne

Serdecznie zapraszamy na spotkania wprowadzające w liturgię niedzielną. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 11.00 w sali nr 2 w szczecińskiej katedrze.

Zapraszamy nowo-ochrzczonych, dorosłych kandydatów do bierzmowania i wszystkich pragnących pogłębić wiarę.

Okres mystagogii

Neofici zaproszeni są na spotkania w niedzielę o godz 11.oo (salka nr 2 w Katedrze) i Msza świętą o godz. 12.00. Spotkania mają charakter biblijno-liturgiczny i są pomocą w przeżyciu liturgii Mszy świętej.

 

 

 

 

Jubileusz Bpa Wacława Świerzawskiego

Dnia 28 kwietnia Biskup Senior diec. sandomierskiej Wacław Świerzawski będzie obchodził 25-lecie sakry biskupiej, 14 maja skończy 90 rok życia. Piękne rocznice przed nim.

Życzymy zdrowia i bliskości Obecnego!

Dzieło Katechumenatu w Polsce wiele zawdzięcza biskupowi Wacławowi Świerzawskiemu. Przed laty, pracował nad tłumaczeniem z języka łacińskiego na język polski Księgi Obrzędu Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych. Zasadniczo, można powiedzieć, że tłumaczenie teologiczne jest jego autorstwa. Pomagał w tworzeniu pierwszego Ośrodka Katechumenalnego w Polsce (w Sandomierzu). Sam towarzyszył osobom dorosłym w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Liturgista i mystagog, profesor akademicki, duszpasterz, założyciel wspólnot życia konsekrowanego, założyciel instytutu dla kapłanów diecezjalnych, biskup. Zawsze leżała mu na sercu liturgiczna formacja, wtajemniczenie w działanie Boga obecnego w sakramentach. Jego publikacje, homilie, nauczanie nawiązywało nieustannie do tych zagadnień, tak pilnych i obecnie.

Dzięki niemu i dzięki odwadze kilku kobiet, powstała w Krakowie nasza Wspólnota - Siostry Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego. Powstała dla dzieła katechumenatu i dla towarzyszenia osobom w odkrywaniu Boga obecnego w sakramentach i liturgii Kościoła. Działamy we współpracy z diecezjami, pomagając prowadzić Diecezjalne Ośrodki Katechumenalne. Nasze Ośrodki działają w Szczecinie, Krakowie, Sandomierzu.

 

 Biskup Wacław Świerzawski (fot. Archiwum Wspólnoty. Rozpowszechnianie bez zgody zabronione)

Poniżej krótka prezentacja o metodzie stosowanej w Ośrodku.

 

Biały Tydzień

W Niedzielę Miłosierdzia zwaną przez wieki Białą Niedzielą nasi nowo-ochrzczeni zakończyli  tzw. Biały Tydzień. Biały Tydzień (stąd też wzięła się tradycja Białego Tygodnia dzieci pierwszokomunijnych) to czas codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, karmienia się Słowem bożym i Ciałem Pańskim. Homilie w tym tygodniu były skierowane szczególnie do nich, wprowadzały w misterium spotkania z Jezusem obecnym w swoim Ciele i w swojej Krwi. Neofici uczestniczyli we Mszy Świętej w białej szacie, która jest znakiem nowego człowieka, wybielonego we Krwii Baranka - Jezusa. 

W Niedzielę Miłosierdzia  jedna osoba dorosła uczestniczyła we Mszy Świętej  w pełni, przyjmując po raz pierwszy Ciało i Krew Pańską. Cieszymy się wraz z nią i z całą rodziną.

Po wszystkim spotkaliśmy Wszyscy na wspólnym świętowaniu.

Przed neofitami (tak nazywamy osoby nowoochrzczone) okres mystagogii czyli wtajemniczenia w to co jest już ich udziałem.

 

 

Triduum Paschalne A.D.2017

W czasie Triduum Paschalnego wiele działo się w naszym Ośrodku. Razem z wybranymi do chrztu i kandydatami do innych sakramentów uczestniczyliśmy w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego. Są to najważniejsze dni dla chrześcijan. Przeżywamy wtedy tajemnice Chrystusa: ustanowienie Eucharystii i dar nowego przykazania, Jego mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie. To te tajemnice stanowią źródło sakramentów. 

W Wielki Czwartek w czasie Liturgii Wieczerzy Pańskiej dwie osoby - jedna dorosła i jedna kilkunastoletnia, przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przyjmując Jezusa pod postacią Chleba.

W Wielki Piątek razem ze wspólnotą parafialną adorowaliśmy Krzyż Chrystusowy. Całując Go, wyraziliśmy wdzięczność za dar nowego życia dany nam przez Jezusa. Miało to szczególny wymiar dla katechumenów, którzy za kilkanaście godzin mieli otrzymać dar nowego życia - podczas obmycia wodą chrzcielną.

W Wielką Sobotę wybrani do chrztu, zostali namaszczeni olejem katechumenów, który miał ich umocnić na wyznanie wiary podczas Wigilii Paschalnej. A w czasie Nocy Paschalnej siedem osób przyjęło sakrament Chrztu, bierzmowania i Komunii Świętej z rąk Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.  

Przed neofitami (tak nazywa się nowo chrzczonych) rozpoczyna się etap mystagogii czyli wtajemniczenia w sakramenty które otrzymali. Jest to okres przejściowy między katechumenatem a zwyczajnym życiem chrześcijańskim. Ma na celu pogłębienie treści poznanych w czasie formacji katechumenalnej. Okres mystagogii trwa około 1 roku.

Neofici przeżywają teraz swój "biały tydzień", podczas którego ubrani w białe szaty uczestniczą codzienne we Mszy Świętej, słuchają Słowa bożego i karmią się Ciałem Pańskim. W Białą Niedzielę,  czyli tzw. Niedzielę Miłosierdzia po Mszy Świętej o godz. 18.00 zakończymy uroczyście "biały tydzień".

Serdecznie zapraszamy !

Krótko o Wigilii Paschalnej: https://szczecin.tvp.pl/29972276/rezurekcja

Rozmowa z Łukaszem ochrzczonym w czasie Wigilii Paschalnej: http://radioszczecin.pl/129,0,religia-na-fali 

Neofici z rodzicami chrzestnymi i duszpasterzami Ośrodka

Biały Tydzień neofitów

III Skrutynium

Wczoraj odbyło się trzecie Skrutynium. Wybrani poznawali Jezusa jako Pana życia i śmierci. Wspólnie rozważaliśmy fragment z Ewangelii wg. św. Jana mówiący o wskrzeszeniu Łazarza ( J 11. 1-45).  Za kilkanaście dni Wybrani doświadczą duchowego zmartwychwstania - zostaną obmyci z grzechu pierworodnego i grzechów osobistych wodami chrztu świętego. Otrzymają nowe życie w Bogu.  

Przed nimi kolejne obrzędy: przekazanie modlitwy Ojcze nasz, obrzęd Effatha.  Prośmy o modlitwę w intencji Wybranych i zapraszamy w najbliższy wtorek (4.04) na Mszę świętą  o godz. 18.00, w czasie której otrzymają od Kościoła modlitwę Ojcze nasz. 

II Skrutynium

Dziś odbyło się drugie skrutynium. Nasi Wybrani poznawali Jezusa jako Światłość świata. Na wspólnym rozważaniu perykopy z Ewangelii wg św. Jana, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie co to znaczy widzieć oczyma wiary, jak wiara wpływa na nasze życie i czy można mając wzrok być ślepym. Polecamy naszych Wybranych Waszej modlitwie. I pamiętajcie, tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jakiś obszarach naszej relacji z Bogiem jak ślepiec. Bądźmy pokornymi i przychodźmy do Jezusa z naszą ślepotą. On obdarzy nas prawdziwym widzeniem spraw, świata, Boga, bliźnich i nas samych. On jest Światłością świata.

I Skrutynium

Jezus i Samarytanka. Ona ma pragnienie, On jest wodą życia. W III Niedzielę Wielkiego Posty Wybrani uczestniczyli w I skrutynium. Wspólnota Kościoła modliła się, prosząc Boga o oczyszczenie ich serc i dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w najbliższą Wigilię Paschalną. Wybrani, jak wszyscy katechumeni, mogą uczestniczyć tylko w liturgii słowa, dlatego też, po ich odesłaniu spotkaliśmy się w naszym domu na rozważaniu fragmentu o Samarytance. Próbowaliśmy odkryć co to znaczy mieć pragnienie, dlaczego Jezus przedstawia siebie jako wodę żywą. Jak zmienia się osoba dzięki wierze w Jezusa. Wnioski były bardzo ciekawe i owocne. W najbliższy wtorek zbierzemy się ponownie - Wybrani otrzymają od Wspólnoty Kościoła Credo. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę świętą do Katedry Szczecińskiej na godz. 18.00.

Więcej o I Skrutynium na zaprzyjaźnionym blogu:

http://katechumenat-sandomierz.blogspot.com/2017/03/pierwsze-skrutynium-samarytanka.html  

Obrazek: Jezus i Samarytanka. Mozaika. wyk. o. M.I.Rupnik SJ. Centro Aletti.

Przekazanie Symbolu Wiary

Wczoraj przekazaliśmy Wybranym Symbol Wiary. Słowa które otrzymali od Kościoła, określają to, w co wierzymy. To nasza najgłębsza tożsamość. "Tę formułę określamy słowem Symbol. Greckie słowo Symballein oznacza, zestawiać ze sobą dwie części w całość. Symbol i rzeczywistość stanowią jedno. Podobnie i wyznaniu wiary: aby ono było prawdziwe, słowa i życie muszą stanowić całość, czyli słowa powinny potwierdzać sposób życia". Za kilka tygodni Wybrani oddadzą Kościołowi Symbol, który przez ten czas głębiej poznają, który od tego momentu już ich określa. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej nabiera dużego tempa. Przed nimi w najbliższą niedzielę II Skrutynium. Będą przeglądać się w ewangelicznym wydarzeniu uzdrowienia niewidomego od urodzenia ( J. 9, 1-41) i poznawać Jezusa jako Światłości która oświeca życie człowieka.

(cytat pochodzi z książki s. Adelajdy Sielepin CHR pt. Odrodziliście się w Chrystusie) 

Klucz do Ewangelii na 2 Niedzielę Wielkiego Postu

baner-swiadectwa