1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informacje dla księży

Czcigodni Księża,

W trosce o należyte przygotowanie dorosłych do przyjęcia łaski wiary i sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II i przepisami prawa kościelnego, mając również na uwadze stale wzrastającą liczbę ludzi dorosłych nieochrzczonych na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z dniem 2 października 2010 r. został powołany do istnienia Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Ośrodek prowadzi przygotowanie osób dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego poprzez regularne katechezy, spotkania indywidualne oraz odpowiednie obrzędy liturgiczne, przewidziane dla poszczególnych stopni formacji katechumenalnej. Udzielenie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii dokonuje się w wigilię paschalną.

Przygotowanie dorosłych do chrztu św. może być prowadzone zarówno w ośrodku katechumenalnym, jak i w parafiach, przy czym należy pamiętać, aby – poza sytuacjami wyjątkowymi – zapewnić kandydatom jakąś formę katechumenatu, w oparciu o obowiązującą księgę liturgiczną: „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Ośrodek katechumenalny służy w tym względzie wszelką pomocą w postaci materiałów formacyjnych oraz doświadczeniem adaptacji poszczególnych obrzędów do warunków parafialnych i do konkretnej sytuacji osób proszących o chrzest.

Chrzest dorosłych wymaga odrębnej zgody ks. Arcybiskupa. Ma to związek również z przyjęciem bierzmowania, gdyż „zgodnie z bardzo starym zwyczajem zachowanym w liturgii rzymskiej, jeżeli nie sprzeciwiają się temu poważne powody, dorosły bezpośrednio po chrzcie przyjmuje sakrament bierzmowania” (OCWD 34) i przystępuje do Eucharystii.

Przygotowanie dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, w Ośrodku jest „drogą zwyczajną”, podczas gdy przygotowanie w parafii, ze względu na różne okoliczności, jest „drogą nadzwyczajną”. W przypadku tej drogi nadzwyczajnej, wymagana jest pozytywna opinia ze strony ośrodka katechumenalnego co do odpowiedniego przygotowania kandydata. Duszpasterz lub koordynator ośrodka jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę zarówno z księdzem przygotowującym do chrztu kandydata jak i z samym kandydatem, najlepiej na początku jego formacji. Istotne jest zatem, aby Księża Proboszczowie, którzy rozpoczynają przygotowanie osoby dorosłej do chrztu w swojej parafii, uzgodnili formę i przebieg tego przygotowania z duszpasterzem lub koordynatorem ośrodka katechumenalnego.

 

ks. Lucjan Chronchol

Duszpasterz Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego

baner-swiadectwa