1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Okres Bożego Narodzenia jest uwieńczeniem Adwentu, czyli „przyjścia” Pana. Szczyt tego Misterium przeżywamy w samą uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia. Poprzedza ją Wigilia, czyli dzień czujnego oczekiwania na ten kulminacyjny moment (vigilare – czuwać, vigilia - czuwanie). Wigilia to czas od wieczora dnia poprzedzającego daną uroczystość, który chrześcijanie powinni spędzać na modlitwie, wspólnym rozważaniu treści danej uroczystości i radosnym przygotowaniu na spotkanie Chrystusa. Wigilia Bożego Narodzenia jest takim właśnie przygotowaniem, już ostatnim przed samą uroczystością.

Cały dzień wigilijny jest przeniknięty ciszą i skupieniem. Wielkie wydarzenia Boże dotyczące naszego zbawienia dokonywały się w ciszy nocy. Tak było z narodzeniem Pana Jezusa i z Jego zmartwychwstaniem. Ten dzień jest także dniem postu, który oznacza nasze oderwanie się od tego, co przemijające i cielesne ku temu, co „w górze”, czyli ku Bogu, którego z nadzieją oczekujemy i robimy Mu miejsce w sobie. Taki sens ma także post eucharystyczny przed Komunią świętą, w której przyjmujemy Pana.

Uroczysta kolacja w wieczór wigilijny ma charakter wspólnotowy. Wszyscy razem czekamy na Pana, a Mesjasz, który przychodzi, ma nas pojednać z Bogiem i między sobą, abyśmy stanowili jedno. Taki jest cel odkupienia. Jest kilka symboli, które przypominają nam Osobę Mesjasza, Chrystusa, który jest głównym motywem świąt i tej czcigodnej pamiątki Bożego Narodzenia. Udekorowane drzewko jest znakiem drzewa życia, czyli krzyża, które w przeciwieństwie do rajskiego przyniosło nam pełnię darów zbawczych, kryjących się pod pojęciem „pokój”. Chrystus przychodzi z darami odkupienia. Dlatego symbolicznie obdarowujemy się wtedy i umieszczamy prezenty pod drzewkiem jako symbole darów Chrystusa.

Dzielenie się opłatkiem jest znakiem dzielenia się przaśnym, czyli niekwaszonym chlebem (w Biblii taki chleb oznacza pokój, czyli pojednanie i wolność od kwasu oznaczającego nienawiść). W ten sposób wyrażamy naszą wzajemną miłość i życzliwość, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Znakiem Chrystusa jest także ryba. Greckie litery wyrazu ICHTHYS (ryba) stanowią pierwsze litery podstawowych tytułów Chrystusa: (Iesous) Jezus (CHristos) Chrystus ( THeou) Boga (‛Yios) Syn (Soter) Zbawiciel.

Boże Narodzenie jest pamiątką przyjścia Syna Bożego na ziemię w wielkiej pokorze i ubóstwie. Poza tym już nad żłóbkiem unosi się cień krzyża, misji Jezusa, który przyszedł na świat, by nas odkupić. Kościół zaznaczył to także w kalendarzu liturgicznym i zaraz po tej radosnej uroczystości umieszcza wspomnienia tych świętych, którzy oddali życie za wiarę w Chrystusa, udowadniając, że idą w ślady Mistrza. Św. Szczepan (26 grudnia) to pierwszy męczennik, św. Jan Ewangelista (27 grudnia) to męczennik bardziej ducha, bo chociaż był męczony na ciele, nie poniósł śmierci, i wreszcie święci Młodziankowie (28 grudnia) to niemowlęta niewinnie zgładzone przez Heroda, który chciał zabić narodzonego Mesjasza, a nie mogąc Go znaleźć, zarządził rzeź wszystkich chłopców, rówieśników Jezusa.

baner-swiadectwa