1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego - wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych - przypadającego na 2 listopada.

Razem Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.

Tak więc, znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych, uroczyście świętuje Kościół katolicki 1 listopada. Stąd nazwa Uroczystość Wszystkich Świętych.

Przenosimy się w tym dniu myślą i modlitwą do "świętego miasta, niebieskiego Jeruzalem", które zgromadziło naszych siostry i braci wielbiących Boga na wieki. Kościół pielgrzymujący aktualizuje łączność z Kościołem niebiańskim poprzez kult świętych. Święci stanowią pouczenie, przykład i zachętę, wskazując zarazem najpewniejszą drogę, jaką należy kroczyć wśród zmiennych losów świata. Rozpatrując życie i czyny świętych, wierni pragną ich naśladować i lepiej wypełniać swoje obowiązki. Wypraszając nawrócenie grzesznikom i wytrwałość sprawiedliwym, święci działają na kościół pielgrzymujący jako napomnienie Boże i świadectwo Jego obecności w człowieku. Znaczenie czci świętych ujmuje modlitwa Kościoła w trzech zasadniczych punktach:

1. życie świętych stanowi wzór postępowania,
2. ich wstawiennictwo wyprasza nam łaski i moce do walki z wrogami zbawienia,
3. są nadzieją do osiągnięcia zbawienia.

Święci są "słowem Boga" stanowiącym pomoc w interpretacji i rozumieniu Słowa Bożego, jakim jest Chrystus. Dzień Wszystkich Świętych pokazuje przede wszystkim jak różnorodne i niepowtarzalne mogą być drogi człowieka do Boga. W gronie wyniesionych na ołtarze nie brakuje bowiem dawnych "rozpustników" i ludzi o trudnych charakterach; bogatych i biednych; żonatych i celibatariuszy; uczonych i całkowitych analfabetów; osób znanych w swoim czasie światu, i tych, o których istnieniu nikt nie wiedział.

Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.

W Dzień Zaduszny (2 listopada) wspominamy tych, którzy jeszcze nie są świętymi, ale umarli z nadzieją, że Bóg przebaczy im winy i dopuści kiedyś do bliskości z sobą. To jest dzień poświęcony duszom w czyśćcu tęskniącym za Bogiem, ale nie mogącym już nic uczynić, by się do Niego zbliżyć. My za to możemy ofiarować za nich nasze prośby do Boga, nasze czyste serca i naszą więź z Chrystusem, aby oni dzięki naszemu wstawiennictwu mogli zaczerpnąć Chrystusa. Możemy się przyczynić do tego, by kara za ich grzechy została darowana, a oni złączyli się z Chrystusem i stali się świętymi. Z racji tego, że modlimy się szczególnie za duszami zmarłych i nawiedzamy cmentarze, dzień ten nazywa się Dniem Zadusznym.

Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych chrześcijanie mogą uzyskać odpust zupełny (jeden raz). Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św. (wolność od przywiązania do grzechu)
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

baner-swiadectwa