1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Duszpasterze

duszpasterze-ChroncholL

Duszpasterzem katechumenatu obecnie jest ks. dr Lucjan Chronchol, wyświęcony w 2004 roku, kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, pełniący również posługę wychowawcy w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.Duszpasterzami katechumenatu byli:

duszpasterze-Galas

Ks. dr Piotr Gałas,
wyświęcony w 1997 roku, kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, był u początków katechumenatu w Szczecinie, od X 2010 r. – do 2011 r. Obecnie jest rektorem Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.


duszpasterze-Bernacki

Ks. Paweł Bernacki
, wyświęcony w 2010 roku, kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jako wikariusz parafii katedralnej posługiwał w katechumenacie od X 2010 r. – do 2012 r. Obecnie studiuje za granicą.

baner-swiadectwa