1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wigilia Paschalna 2014

 

Stało się! Umarliście i zmartwychwstaliście w Chrystusie. Siedmioro naszych sióstr i braci przyjęło chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Bogu niech będą dzięki! Wigilia Paschalna stała się miejscem narodzin, jak również świadkiem narodzin nowych dzieci Bożych. 

Słyszeliśmy podczas wigilii paschalnej słowa Listu św. Pawła do Rzymian:

 "My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie".  Rz 6,3-11

Oto zdjęcia z uroczystości, które wykonał al Mateusz Tschech

No i kilka autorstwa s.Ani

baner-swiadectwa