1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Niedziela Miłosierdzia - Biała Niedziela

Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zakończył się biały tydzień neofitów. Niedziela ta przez wieki była nazywana Białą Niedzielą właśnie z powodu neofitów, którzy uczestniczyli w niej w białych szatach. Od 2000 roku nosi nazwę Niedzieli Miłosierdzia Bożego, a ustanowił ją, ogłoszony dziś świętym, św. Jan Paweł II.

Rozważając nad Bożym Miłosierdziem odkrywamy, że właśnie neofici zaś są tymi osobami, którzy najpełniej i świadomie doznali na sobie łaski Bożego Miłosierdzia. Tak bardzo o nich mówi List św. Piotra:

„ Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali" (1 P 2,9-10).

A kolekta tej niedzieli wszystkim nam chce przypomnieć chrzest i Boże dary:

„Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, którym zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni”.

Po Eucharystii neofici złożyli białe szaty w kaplicy Matki Miłosierdzia, powierzając się Jej opiece. Wczoraj zaś otrzymali oni różaniec – dar od Abpa Andrzeja Dzięgi.

Zdjęcia z poszczególnych dni Białego Tygodnia w jednym miejscu.

 

 

baner-swiadectwa