1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rekolekcje zakończone!

Rekolekcje "Moc moja u Boga" zakończone. 

Dobry czas, czas łaski, czas światła. Wdzięczni Bogu i ludziom, umocnieni, wracamy do codzienności.

Fotoreportaż z rekolekcji, autorstwa A.S.

https://plus.google.com/u/0/photos/114397118388991404322/albums/6012168932567321425

Na spotkaniu wprowadzającym, podzieliliśmy się tym, kim jesteśmy, z czym przyjechaliśmy, co mamy za sobą, czego pragniemy… Otrzymaliśmy list utkany ze słów Pisma Świętego, który uświadomił każdemu z nas, że jesteśmy dziećmi Ojca; Ojca który nas kocha. List wprowadził nas w klimat dziękczynienia. Zorganizowaliśmy się więc i ruszyliśmy do Seminarium na Godzinę Wdzięczności – to czas adoracji dany Bogu, podziękowanie Mu za Jego dary, za Jego dobroć, podziękowanie też za trudne dobro...

Sobotni dzień rozpoczęliśmy od jutrzni. S. Magdalena wprowadziła nas w tę modlitwę ludu Bożego. Każdy poranek jest pamiątką poranka wielkanocnego. Dziękowaliśmy więc w jutrzni Bogu za dar życia, za zmartwychwstanie, którego na sposób duchowy możemy już każdego dnia doświadczać. Prosiliśmy też w jutrzni o dar Ducha, byśmy żyli w Duchu i prawdzie.

W ciągu dnia s. Agnieszka przybliżyła temat „Duch Święty. Synostwo i wolność”. W Biblii Osoba Ducha Świętego wyrażana jest czterema obrazami: wiatr, woda, ogień, gołębica. Próbowaliśmy uchwycić, dotknąć umysłem, sercem tych obrazów. W ruch poszły nawet nasze nogi i ręce J. Taniec i malowanie zaangażowały nas całych. Tekst z Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II pt. „Strumień” poprowadził nas do najważniejszych pytań: kim jestem i dokąd zmierzam? Dzięki Duchowi Świętemu możemy odpowiedzieć na te pytania.

Eucharystia w Karmelu. Słuchaliśmy w Ewangelii słów Jezusa, że Jego Ciało jest prawdziwym pokarmem a Krew - prawdziwym napojem. Z większą świadomością i wdzięcznością przyjęliśmy Komunię świętą pod dwoma Postaciami.

Na popołudniowym spacerze podziwialiśmy widoki a około godz. 15-tej pomodliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia.

Konferencja s. Anny pt. „Żyć Bogiem w codzienności” poprowadziła nas do konkretów dnia codziennego i rzuciła światło na pewne drobne lecz ważne postawy w codzienności, takie jak np. wstawanie z wdzięcznością, bo Ktoś nam dzień daje i nas w tym dniu potrzebuje; czy wieczorna modlitwa rachunku sumienia itp.

Wieczór upłynął nam w relacji z Maryją, którą uczciliśmy litanią loretańską. Na koniec dnia w uczcie dla oka, tj. w obrazie przybliżona została Jej postać. Jej „tak” Bogu przy Zwiastowaniu i jej „tak” na Kalwarii – zgoda na Bożą wolę – pozwoliło Bogu obdarzyć Ją wszystkim: zamieszkać w Niej i dać życie nam – Kościołowi.

Poranek niedzielny zaczęliśmy również jutrznią. Potem wysłuchaliśmy konferencji ks. Lucjana o tajemnicy Eucharystii. Ksiądz przybliżył Maryję, Niewiastę Eucharystii, która jest nam wielką pomocą w rozumieniu i przyjmowaniu daru Eucharystii. Nagraną konferencję można odsłuchać, do znalezienia w zakładce multimedia.

Przeżyliśmy wspólną Eucharystię niedzielną, w niedzielę Dobrego Pasterza. Homilia również jest do odsłuchania, w zakładce multimedia.

baner-swiadectwa