1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 20.V.2014

 Dzisiaj s. Ewelina poprowadziła nas w katechezie ku tajemnicy Eucharystii, ku wydarzeniu, które jest dla Kościoła i Źródłem, i Szczytem.

 Bóg jest dla nas Tajemnicą i Jego sposoby przychodzenia do nas są tajemnicami. My w przestrzeni Tajemnicy mamy nauczać się poruszać. Stąd forma rytualna, obrzędowa: gesty, słowa. Pod każdym gestem, słowem ukryta rzeczywistość.

 Eucharystię nazywamy też „Łamaniem Chleba”. Siostra przybliżyła nam symbolikę chleba. To podstawowe pożywienie na naszym stole, symbol życia. W ciągu całego życia „zarabiamy na chleb” i „dzielimy się chlebem”. Chleb jednoczy w sobie 4 elementy świata: ziemię, wodę, powietrze, ogień. Owoc ziemi ugnieciony z wodą, wymieszany z powietrzem i pieczony w ogniu…

 Chleb: ziarno wrzucone w ziemię obumiera, wyrasta kłos, pali go słońce, brązowieje, twardnieje, dojrzewa, ścięty w czas żniwa, żniwo trafia do spichlerza, starte przez kamień młyński, mąka zmieszana trafia do pieca, w ogień. Wyjęty z pieca tętni życiem ale zostaje pokrojony i zjedzony, unicestwiony… dający życie.

Jezus mówił o sobie, że jest Chlebem, że Jego Ciało jest Chlebem.

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”  

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 
(J 6,52-59)

 

baner-swiadectwa