1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 3 VI 2014

Uczestniczyliśmy we Mszy świętej prymicyjnej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Po niej pięciu nowo wyświeconych kapłanów (neoprezbiterów) udzieliło nam prymicyjnego błogosławieństwa. Na katechezie mówiliśmy o ważności kapłaństwa, o mocy, jakiej Bóg kapłanom udziela. A większą część spotkania poświęciliśmy tematowi kapłaństwa powszechnego.

Kilka refleksji z katechezy:

W judaizmie kapłaństwo zarezerwowane było dla Izraelitów, którzy przynależeli do rodu Aarona. Wyłącznie oni mogli wejść do najświętszego miejsca w świątyni jerozolimskiej. Jezus nie pochodzi z rodu Aaron. Jezus staje się nowym arcykapłanem, bo na ołtarzu krzyża ofiaruje samego siebie za zbawienie wszystkich ludzi. Odtąd zasłona skrywająca najświętsze miejsce w świątyni jerozolimskiej rozdziera się i każdy, kto zbliża się do Jezusa, przyjmując Jego Ofiarę, czyniąc Go fundamentem swojego życia duchowego, staje się „duchową świątynią”, ma udział w Jego „świętym kapłaństwie”.

„Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem [czyli do Chrystusa], wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie – ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali” (2,4-6.9-10).

Sakrament chrztu wyciska na duszy chrześcijanina niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

Na czym polega sprawowanie powszechnego kapłaństwa wiernych?

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II poucza, że ochrzczeni wypełniają powszechne kapłaństwo poprzez:

- udział w Eucharystii (nie tylko przez obecność ale przez ofiarę duchową)

- przyjmowanie sakramentów

- modlitwę i dziękczynienie

 - święte życie - „życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa” (KKK 901).

- zaparcie się siebie, bo życie chrześcijańskie jest terenem walki duchowej, która wymaga męstwa i zdecydowania:

- czynną miłość… - nie tylko w wielkich sprawach ale w codziennych drobnych konkretach.

Oprac. i zdjęcia A.S.

 

baner-swiadectwa