1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Już niebawem...

Już niedługo rozpocznie się wigilia paschalna. Będziemy świętować zmartwychwstanie Jezusa. Będziemy świętować i nasze w Nim zmartwychwstanie. 7 osób dorosłych - naszych katechumenów - przyjmie w katedrze szczecińskiej sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Oni rzeczywiście umrą tej nocy dla grzechu w wodach chrztu i narodzą się w wodach chrztu jako dzieci Boże. Ogarnijmy ich modlitwą teraz i potem.

Czytaj więcej...

Ze spotkania wtorkowego - 15.IV.2014

Już jesteśmy w wielkim tygodniu. Przed nami najważniejsze święto chrześcijańskie - Triduum Paschalne - celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tajemnicę tych dni, w liturgię tych dni wprowadziła nas s. Anna.

Czytaj więcej...

Ze spotkania wtorkowego - 8.IV.2014

Tym razem po Eucharystii wyruszyliśmy śladami Jezusa, który bierze krzyż na swoje ramiona. Odprawiliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej, ucząc się lekcji prawdziwej miłości.

Czytaj więcej...

Łaska III skrutynium

Katechumeni-wybrani przeżyli już III skrutynium. "Panie Jezu, Ty wskrzeszając Łazarza, pokazałeś, że przyszedłeś, aby ludzie mieli życie i otrzymali je w pełni. Uwolnij od śmierci tych wybranych, którzy w Twoich sakramentach szukają życia. Wyzwól ich od ducha nieprawości i przez Twojego ożywiającego Ducha udziel im wiary, nadziei i miłości, aby żyjąc zawsze z Tobą, uczestniczyli w chwale Twojego zmartwychwstania". (modlitwa z III skrutynium)

Czytaj więcej...

Ze spotkania wtorkowego - 1.IV.2014

Katechumeni-wybrani otrzymali dziś od Kościoła skarb: modlitwę „Ojcze nasz”. Kościół strzeże tego skarbu, bo jest on darem od Jezusa. Jezus do Ojca tak się modlił „Abba, Ojcze”; ten tylko może poznać Ojca, komu Syn objawi. Na prośbę uczniów Jezus objawia. „Ojcze nasz” – najdoskonalsza modlitwa, najgłębsza, jest w niej wszystko.

Czytaj więcej...

Ze spotkania wtorkowego - 25.III.2014

Dziś świętowaliśmy z całym Kościołem uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli wydarzenie Wcielenia Syna Bożego. W tym dniu nasi katechumeni-wybrani otrzymali od Kościoła Symbol Wiary. Nie otrzymali go na piśmie, otrzymali go słuchając wyznania wiary wierzących.

Czytaj więcej...

Nowi katechumeni

Chociaż grupa 7 naszych katechumenów już jest po obrzędzie wybrania i zdążają już bezpośrednio ku wigilii paschalnej, by się odrodzić w wodach chrztu, to jednak Bóg nie spoczął, ale nieustannie szuka swoich stworzeń, by ich obdarzyć życiem swoim. Zgłaszają się wciąż nowi kandydaci do chrztu.

Czytaj więcej...

SKRUTYNIA

W 3. Niedzielę wielkiego postu 23 III katechumeni przeżywali swoje pierwsze skrutynium.

Czytaj więcej...

Ze spotkania wtorkowego - 18.III.2014

Na wtorkowym spotkaniu 18 III ks. Lucjan przybliżył VII, VIII, IX i X przykazania Dekalogu. Tu jest link do tych treści w Katechizmie Kościoła Katolickiego http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm

Ze spotkania wtorkowego - 11.III.2014

Podczas spotkania wtorkowego S. Anna na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego przybliżyła IV, V i VI przykazania Dekalogu.

Czytaj więcej...

Obrzęd wybrania 2014

Czas Wielkiego Postu był zawsze czasem bezpośredniego przygotowania katechumenów do chrztu. Wchodzą oni w okres oczyszczenia i oświecenia, czyli czas duchowych rekolekcji: „oczyszczenie serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę” oraz „oświecenia wewnętrznego przez głębsze poznanie Chrystusa Zbawiciela”. Okres ten rozpoczyna się obrzędem wybrania, czyli wpisania imienia. 9 marca podczas Mszy świętej o godz. 9.00 byliśmy świadkami tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Kilka słów o Wielkim Poście - spotkanie wtorkowe 4.III.2014

Kilka słów o Wielkim Poście: Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.

Czytaj więcej...

Środa popielcowa

Środą popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. W czasie Mszy uczestniczyliśmy w obrzędzie posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.

Czytaj więcej...

Nowości

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem o drodze katechumena tutaj.

baner-swiadectwa