1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Już niebawem...

Już niedługo rozpocznie się wigilia paschalna. Będziemy świętować zmartwychwstanie Jezusa. Będziemy świętować i nasze w Nim zmartwychwstanie. 7 osób dorosłych - naszych katechumenów - przyjmie w katedrze szczecińskiej sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Oni rzeczywiście umrą tej nocy dla grzechu w wodach chrztu i narodzą się w wodach chrztu jako dzieci Boże. Ogarnijmy ich modlitwą teraz i potem.

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 15.IV.2014

Już jesteśmy w wielkim tygodniu. Przed nami najważniejsze święto chrześcijańskie - Triduum Paschalne - celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tajemnicę tych dni, w liturgię tych dni wprowadziła nas s. Anna.

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 8.IV.2014

Tym razem po Eucharystii wyruszyliśmy śladami Jezusa, który bierze krzyż na swoje ramiona. Odprawiliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej, ucząc się lekcji prawdziwej miłości.

Register to read more...

Łaska III skrutynium

Katechumeni-wybrani przeżyli już III skrutynium. "Panie Jezu, Ty wskrzeszając Łazarza, pokazałeś, że przyszedłeś, aby ludzie mieli życie i otrzymali je w pełni. Uwolnij od śmierci tych wybranych, którzy w Twoich sakramentach szukają życia. Wyzwól ich od ducha nieprawości i przez Twojego ożywiającego Ducha udziel im wiary, nadziei i miłości, aby żyjąc zawsze z Tobą, uczestniczyli w chwale Twojego zmartwychwstania". (modlitwa z III skrutynium)

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 1.IV.2014

Katechumeni-wybrani otrzymali dziś od Kościoła skarb: modlitwę „Ojcze nasz”. Kościół strzeże tego skarbu, bo jest on darem od Jezusa. Jezus do Ojca tak się modlił „Abba, Ojcze”; ten tylko może poznać Ojca, komu Syn objawi. Na prośbę uczniów Jezus objawia. „Ojcze nasz” – najdoskonalsza modlitwa, najgłębsza, jest w niej wszystko.

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 25.III.2014

Dziś świętowaliśmy z całym Kościołem uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli wydarzenie Wcielenia Syna Bożego. W tym dniu nasi katechumeni-wybrani otrzymali od Kościoła Symbol Wiary. Nie otrzymali go na piśmie, otrzymali go słuchając wyznania wiary wierzących.

Register to read more...

Nowi katechumeni

Chociaż grupa 7 naszych katechumenów już jest po obrzędzie wybrania i zdążają już bezpośrednio ku wigilii paschalnej, by się odrodzić w wodach chrztu, to jednak Bóg nie spoczął, ale nieustannie szuka swoich stworzeń, by ich obdarzyć życiem swoim. Zgłaszają się wciąż nowi kandydaci do chrztu.

Register to read more...

SKRUTYNIA

W 3. Niedzielę wielkiego postu 23 III katechumeni przeżywali swoje pierwsze skrutynium.

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 18.III.2014

Na wtorkowym spotkaniu 18 III ks. Lucjan przybliżył VII, VIII, IX i X przykazania Dekalogu. Tu jest link do tych treści w Katechizmie Kościoła Katolickiego http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm

Ze spotkania wtorkowego - 11.III.2014

Podczas spotkania wtorkowego S. Anna na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego przybliżyła IV, V i VI przykazania Dekalogu.

Register to read more...

Obrzęd wybrania 2014

Czas Wielkiego Postu był zawsze czasem bezpośredniego przygotowania katechumenów do chrztu. Wchodzą oni w okres oczyszczenia i oświecenia, czyli czas duchowych rekolekcji: „oczyszczenie serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę” oraz „oświecenia wewnętrznego przez głębsze poznanie Chrystusa Zbawiciela”. Okres ten rozpoczyna się obrzędem wybrania, czyli wpisania imienia. 9 marca podczas Mszy świętej o godz. 9.00 byliśmy świadkami tego wydarzenia.

Register to read more...

Kilka słów o Wielkim Poście - spotkanie wtorkowe 4.III.2014

Kilka słów o Wielkim Poście: Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.

Register to read more...

Środa popielcowa

Środą popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. W czasie Mszy uczestniczyliśmy w obrzędzie posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.

Register to read more...

Nowości

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem o drodze katechumena tutaj.

baner-swiadectwa