1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 19 V 2015

 

Trwamy z całym Kościołem w nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Jak w ludzkim rozwoju potrzebujemy wsparcia (dobrego słowa, wiary w nas naszych bliskich, życzliwości przyjaciół) tak też w życiu wewnętrznym potrzebujemy wsparcia, pomocy – wręcz mocy Ducha Świętego – by trwać w jedności z Bogiem, by przyjmować Jego miłość i by móc kochać prawdziwie bliźnich.

Jezus po wstąpieniu do nieba, będąc u Ojca, udziela w Duchu Świętym intensywnej pomocy wierzącym w Niego. Znaczy to, że pozostając w świecie, doświadczając własnych słabości i upadków, możemy oprzeć się na niewidzialnej, duchowej obecności Jezusa. On zapełnił, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego spieszymy na Eucharystię, dlatego klękamy przy tabernakulum, gdzie Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie.  

Warto odkrywać „oparcie”, jakie daje Boża obecność. Choć jest niewidzialna, to działa jak najbardziej realnie. Podobnie z ludzkim wsparciem, które wcale nie musi być fizycznie słyszalne i dotykalne, aby dodawać sił do życia. Poprzez modlitwę, miłość, pamięć i troskę możemy pomagać sobie w sensie duchowym; poprzez duchową łączność.

W ten wieczór wtorkowy po Eucharystii uklękliśmy w kaplicy wobec Obecnego i dziękując Mu za Jego miłującą obecność próbowaliśmy otworzyć swoje serca i wołać, i przyjmować Jego Ducha, którego pragnie nam udzielać:

Przybądź, Duchu Święty

Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień.
 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich, 
Przyjdź, światłości sumień.
 
O najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie!
 
W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie.
 
Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze.
 
Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia, 
Jeno cierń i nędze.
 
Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę.
 
Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane.
 
Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym 
Siedmiorakie dary.
 
Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. Amen. 

baner-swiadectwa