1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 14 IV 2015

Trwamy w czasie wielkanocnym. Neofici cieszą się Pokarmem Eucharystii. W ten wtorek spotkaliśmy się na Eucharystii w klasztorze. Homilia i katecheza do odsłuchania w zakładce multimedia.

Białe szaty

Oktawa wielkanocna to także biały tydzień nowoochrzczonych. Czas mistagogii, czas pogłębiania tego, co otrzymali w sakramentach. Codzienna Eucharystia w tym tygodniu czy to w katedrze, czy też w małej kaplicy zakonnej, to spotkania ze Zmartwychwstałym, czas radości, czas rozpoznawania Bożego działania, czas odkrywania własnej misji w Kościele. Przyjęcie chrztu, bierzmowania i Eucharystii nie jest przecież metą w formacji katechumenalnej ale jest startem życia chrześcijańskiego. Teraz, po zdjęciu już białych szat i złożeniu ich u stop Maryi, pod płaszczem Jej opieki, neofici w codzienności własnej mają żyć życiem podarowanym i dawać o nim świadectwo. Przypominam, że wracają wtorki - godz. 18.00 - Eucharystia i katecheza! 

Register to read more...

Triduum 2015

Katechumeni towarzyszą Jezusowi w Jego Passze. W Wielki Czwartek patrzą na Jezusa, który umiłował nas do końca, który klęka przed uczniami i umywa uczniom nogi, który daje swoje Ciało na pokarm i zostawia Je w Sakramencie Eucharystii, który ustanawia sakrament kapłaństwa. Idą za Jezusem do Ogrójca i próbują czuwać przy Jezusie w ciemnicy (czynią to w katedrze i w kaplicy Seminarium Duchownego, gdzie słuchają także katechez paschalnych)...

Register to read more...

Wigilia Paschalna 2015

Alleluja! Sławię Cię Panie, Alleluja, żeś mnie wybawił, Alleluja! - te słowa Psalmu oddają prawdę Tej Wielkiej Nocy. I prawdę dziewięciu nowoochrzczonych.

Register to read more...

Ze spotkania wtorkowego - 31 III 2015

W ten wtorek - wielki wtorek - wybrani przeżyli Obrzęd Effeta, który przeprowadził rektor AWSD ks. Piotr Gałas. Ten obrzęd bezpośrednio przygotowuje katechumenów do przyjęcia sakramentów świętych. Celebrans dotknął uszu i zamkniętych ust każdego z wybranych. Obrzęd ten wyraża prawdę, że człowiek potrzebuje łaski do tego, by mógł słuchać Boga i wyznawać wiarę (por. Mk 7,31-37). Wyznanie wiary katechumeni złożą u progu chrztu świętego w wigilię paschalną. W wielki piątek cały Kościół będzie się modlił za katechumenów słowami: Módlmy się, za katechumenów, niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby dotrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Register to read more...

baner-swiadectwa