1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Siostry jadwiżanki

W Ośrodku katechumenalnym jako katechistki posługują Siostry św. Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego, popularnie zwane jadwiżankami wawelskimi. W posłudze katechistów wspomagają nas kapłani i osoby świeckie. 

   – koordynator katechumenatu od X 2016 roku. Z wykształcenia teolog. Absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

 

  S. Ewelina Łucka CHRodpowiedzialna za przygotowanie ochrzczonych do I Spowiedzi, Komunii i bierzmowania. Z wykształcenia prawnik (prawo administracyjne). Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Katechistami w Ośrodku katechumenalnym są także:

    S. Marta Mucha CHR - odpowiedzialna za neofitów i osoby, które po przejściu formacji chcą kontynuacji i pogłębienia - tzw. grupa "BETANIA". Z wykształcenia arabistka, teolog i prawnik. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

s. Anna Mazur CHR

s. Katarzyna Gumieniak CHR

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Z naszej krótkiej historii. Koordynatorkami Ośrodka Katechumenalnego były:

1) s. Alicja Rutkowska CHR – w 2010 roku jako pierwsza tworzyła z sercem i z oddaniem katechumenat szczeciński, i była jego pierwszym koordynatorem. Obecnie posługuje w diecezji sandomierskiej.

2) s. Anna Sudujko CHR - w latach 2011-2015.

3) S. Aleksandra Walawska CHR - 2015/2016.

• • • • • • • • • • • • • • •

Kilka słów o Zgromadzeniu:

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego zostało założone przez Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego w 1990 roku w Krakowie.

Duchowość sióstr skupia się wokół Chrystusa obecnego i działającego w liturgii. Sakramenty więc i Liturgia Godzin stanowią centrum życia zgromadzenia. Swoim życiem siostry pragną głosić orędzie o Bogu bliskim i miłującym, zwłaszcza osobom nieochrzczonym. Czerpiąc same ze źródeł łaski w Liturgii, siostry chcą doprowadzać ludzi do spotkania z Bogiem w sakramentach świętych.

Maryja, pierwsza Służebnica Obecnego jest dla sióstr patronką i wzorem uczestniczenia w życiu Chrystusa i duchowego macierzyństwa.

Swojego siostry ducha starają się kształtować na wzór patronów wspólnoty: św. Jadwigi Królowej, bł. Michała Giedroycia oraz św. Augustyna.

jadwizanki-wotywny JadwigaŚw. Jadwiga

uczy siostry liczyć się z obecnością Boga w życiu, patrzeć na nie oczyma wiary i rozpoznawać wolę Bożą pośród codzienności. Uczy także harmonijnego łączenia modlitwy z czynem i posługi zewnętrznej z wiernym trwaniem pod krzyżem Chrystusa. Podobnie jak święta Jadwiga siostry pragną, aby Bóg był świadomie szukany, poznawany i miłowany.


jadwizanki-MGOd bł. Michała Giedroycia

uczą się pokornego trwania w Bożej obecności i spełniania rzeczy małych w wielki sposób. Ten skromny zakonnik, pełniący posługę zakrystiana, przekazywał ludziom miłość Chrystusa z taką cierpliwością i dobrocią, że garnęli się do niego, prosząc go modlitwę i słowo pociechy. Jest więc dla sióstr wzorem służenia Chrystusowi obecnemu w świątyni i w drugim człowieku.


jadwizanki
Natomiast św. Augustyn

– sam będąc najpierw katechumenem, potem katechistą – uczy siostry, w jaki sposób towarzyszyć ludziom nieochrzczonym w drodze do Boga. Jest także wzorem niestrudzonego poszukiwania Prawdy.

baner-swiadectwa