katechumenat

Przygotowanie do sakramentów:
Chrztu świętego, Bierzmowania i Eucharystii

Katechumenat

Katechumenat

Przygotowanie dorosłych do sakramentów:

– chrztu świętego,

– bierzmowania,

– eucharystii (Pierwszej Komunii świętej),

czyli katechumenat

Jeśli jesteś osobą dorosłą i chcesz przyjąć te sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego rozpocznij Katechumenat. Aby to zrobić zgłoś się do naszego Ośrodka, pomożemy ci przygotować się do tego wydarzenia.

Katechumenat przygotowanie do chrztu dorosłych

CHRZEST
(katechumenat)

-Jeśli masz pragnienie przyjąć chrzest skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie. Pierwsze spotkanie jest zawsze momentem, aby poznać twoją motywację, sytuację, przedstawić przebieg przygotowania.

– Po takim spotkaniu otrzymasz kontakt do siostry, która będzie Ci towarzyszyła w tym czasie katechumenatu.

BIERZMOWANIE

– W czasie pierwszego spotkania, wypełniamy kwestionariusz zgłoszeniowy. Jest to rodzaj rozmowy w czasie, której wspólnie patrzymy na twoje motywacje i sytuację. W czasie tego spotkania pytamy o to czy nie masz przeszkód do przyjęcia tego sakramentu.

– Katechezy przygotowujące obejmują: m.in. czytanie i rozważanie Ewangelii,  katechezy na temat roli Ducha Świętego w życiu, wtajemniczenie w czynne uczestnictwo we Mszy świętej i inne. 

– Dlatego warunkiem koniecznym i niezbędnym do przyjęcia bierzmowania jest wiara oraz życie wiarą.

INNE

– Towarzyszymy również osobom dorosłym w przygotowaniu się do pełnego uczestniczenia we Mszy świętej tzw. Pierwszej Komunii Świętej. Pomagamy także, w przygotowaniu się do spowiedzi po latach.

 

* Podany program przygotowania jest zawsze rozpatrywany indywidualnie i przystosowywany do sytuacji każdego człowieka, dlatego może ulegać zmianom. O zmianach decydować może prowadzący w czasie trwania spotkań. Modyfikacje programu zawsze są tematem wspólnej rozmowy i rozeznania w czasie katechez.

Jak zacząć ?

Aby rozpocząć przygotowanie do sakramentu: 

po pierwsze: skontaktuj się z nami; 

po drugie:  umów na pierwsze spotkanie; 

po trzecie: przyjdź na pierwsze spotkanie i rozpocznij czas przygotowania.

Celem tego spotkania jest krótki wywiad w czasie którego dokonujemy pierwszego wstępnego rozeznania twojej sytuacji. Dlatego pytamy czy istnieją przeszkody  do przyjęcia sakramentów i rozmawiamy o ogólnych warunkach przygotowania. 

Kolejnym etapem jest odbycie wyznaczonego cyklu katechez i spotkań, które kończą się przyjęciem sakramentów. 

Nasza metoda:

Ponieważ w życiu wiarą ważną rolę odgrywa rozwój osobisty, jak również wspólnota Kościoła i jej świadectwo,  dlatego w przygotowaniu do sakramentów przyjmujemy metodę dwutaktową i zapraszamy do uczestniczenia w:

-spotkaniach grupowych: katechezy, modlitwa, uczestniczenie we mszy świętej;

– katechezach indywidualnych

Spotkania grupowe mają na celu wesprzeć cię w doświadczeniu wspólnotowej modlitwy, zarówno Mszą świętą, jak i medytacją chrześcijańską. Natomiast usłyszane na katechezie ogólnej treści, mają poprowadzić cię do refleksji nad swoim życiem, a także dać wskazówki do zmian.

Spotkanie indywidualne jest miejscem twojego dzielenia się wiarą. Dlatego jest to również czas na stawianie pytań, wyrażanie wątpliwości, omawianie strategii zmian oraz doświadczenia Boga. 

Przydzielony katechista wspiera cię w szukaniu Boga w twoim życiu, we wnętrzu jak również w sakramentach, Ewangelii i w drugim człowieku.

Taka indywidualna metoda pracy jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na przekaz wiary z serca do serca. Jest też skuteczna ponieważ: Po pierwsze uwzględnia twoją dynamikę. Po drugie zapewnia swobodę wyrażenia siebie i dyskrecję. Po trzecie takie indywidualne podejście pozwala też katechiście lepiej dostosować zakres poruszanych na spotkaniu  zagadnień i tematów do twojej osoby i twoich okoliczności życia. Również daje ona możliwość dostosowania czasu spotkania do twoich możliwości.