kwi 13, 2023

Oto są… oto Zawołali Alleluja

Oto są baranki

Tak śpiewamy o nowo ochrzczonych w jednej z pieśni: „Oto są, baranki młode, oto ci co zawołali Alleluja”. Oni zawołali po raz pierwszy natomiast my ochrzczeni wcześniej, po raz kolejny w naszym życiu. Jest to pieśń zwycięstwa. Jest to uwielbienie Boga za to, że odebrał ostatnie słowo śmierci i grzechowi.

To o czym czytamy w Piśmie Świętym, w Ewangelii tego doświadczamy w Liturgii. Niewątpliwie Wigilia Paschalna nam to krok po kroku, znak po znaku uświadamia i pomaga na nowo dostrzec. Poświęcenie ognia naznaczenie Paschału, od którego rozpaliły się świece ochrzczonych, ma nam przypomnieć, że światło Zmartwychwstałego nosimy w sobie.

Liturgia Słowa przypomniała nam co Bóg robił, aby człowieka przyprowadzić znowu do siebie. Jak Bóg działa, aby człowiek mógł być wolny, aby mógł zaśpiewać Alleluja. I w końcu Liturgia Chrzcielna, w której to o czym słyszeliśmy w Słowie Bożym stało się udziałem dla kilku z nas. Pragnienie, które żywili przez dłuższy już czas znalazło odpowiedź. Przeszli ze śmierci do Życia. Obmyci wodą chrztu, umocnieni Duchem Świętym, nakarmieni Chlebem Życia młodzi chrześcijanie. Światło Zmartwychwstałego mają już w sobie. A potem my – weterani w wierze, którzy czasem może nawet zazdrosnym okiem zerkamy na tych dopiero ochrzczonych. Tych pełnych radości, którzy spotkali Chrystusa dziś po raz pierwszy w sakramentach. My przypominany sobie, że mamy ten sam dar. Przypominamy sobie, że i nasze pragnienia mają swoje źródło w Chrystusie. Ta Liturgia to wydarzenie jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym.

I tak jak wprawny pedagog przygotowuje otoczenie i materiały dla dzieci, aby same mogły odkryć, poznać i poprzez własne doświadczenie zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu. Tak też Kościół (a z Kościołem Chrystus, bo bez Chrystusa nie ma Kościoła) przygotował dla nas tą przestrzeń Wigilii Paschalnej, abyśmy poznali, odkryli, doświadczyli Tego, który jest naszym Życiem. Tą radość świetujemy i celbrujemy przez czas Oktawy. A nasi neofici przeżywają w tym czasie również swój „Biały Tydzień”.