gru 01, 2023

Katecheza o mszy świętej – przygotowanie darów

Przygotowanie Darów 

Po modlitwie wiernych do ołtarza ministrant przynosi dary. Jest to czas przygotowania darów. Ksiądz bierze do rąk patenę z chlebem unosi ją i modli się po cichu błogosławiąc Boga za Jego hojność. Dziękuje za chleb, który łączy w sobie dobroć Boga i naszą pracę. Prosi, aby stał się dla nas Chlebem Życia. Analogiczną modlitwę wypowiada nad kielichem, prosząc by wino stało się dla nas Napojem Duchowym.

Zanim jednak kapłan uniesie kielich wlewa do niego wino i kilka kropel wody. Mały, czasem nie zauważany gest, ale wiele znaczący. Wino symbolizuje bóstwo Chrystusa woda Jego człowieczeństwo. Jak ta woda łączy się z winem, tak my w Eucharystii łączymy się z Chrystusem. Po wlaniu kropli wody do wina nie da się już oddzielić tych substancji – stają się jedno. Woda przejmuje właściwości wiana, a i wino ma w sobie wodę. To co się dziej z wodą w czasie zmieszania z winem to się wydarza z nami i Chrystusem w czasie Eucharystii.

W tym geście widzmy też odniesienie do krzyża Chrystusa. Gdy został przebity włócznią z Jego boku wypłynęła krew i woda i dały początek sakramentom świętym. Ofiara Jezusa Chrystusa, którą składamy jest ofiarą uwielbienia, jest ofiarą na Chwałę Boga, a także na nasz pożytek i dla naszego zbawienia. Wyrazem naszego włączenia się w tą ofiarę jest ta ofiara, którą składamy „na tace” – owoc pracy naszych rąk. I jak nad chlebem i winem kapłan wyciąga ręce i przywołuje Ducha Świętego, aby Jego mocą przemienił te dary ofiarne w Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa to pamiętajmy, że jesteśmy włączeni w te dary, w ten chleb i wino. Jesteśmy przyłączeni do tej ofiary.