katechumenat

przygotowania do sakramentów: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

Sakramenty

Ogólny program przygotowania:

CHRZEST

pierwsza rozmowa i spotkanie, na temat motywacji, historii życia oraz kontakt do siostry z którą będą odbywały się spotkania indywidualne…

BIERZMOWANIE

– pierwsza rozmowa i spotkanie, wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, zbadanie czy nie ma przeszkód do przyjęcia tego sakramentu

– przygotowanie obejmuje ok 30 katechez w tym 15 nad czytaną Ewnagelią…

INNE

 toważyszymy też osobom dorosłym w przygotowaniu do sakramentu Pierwszej Komuni Świętej oraz w przygotowaniu do spowiedzi po latach