katechumenat

Przygotowanie do sakramentów:
Chrztu świętego, Bierzmowania i Eucharystii

Bierzmowanie

Kto może przyjąć bierzmowanie?

Ponieważ bierzmowanie jest jednym sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego może go przyjąć każdy i tylko ten kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany i nie ma przeszkody do przyjęcia tego sakramentu.

Co to jest bierzmowanie:

 • Kodeks Prawa kanonicznego tak mówi o bierzmowaniu (kan 879): Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
 
 • Dlatego Istotą tego sakramentu jest  umocnienie i świadectwo. Jesteśmy obdarowywani darami Ducha Świętego, który umacnia nas  w życiu z Chrystusem. Dlatego z przyjęcia tego sakramentu również wypływa zobowiązanie do bycia świadkiem Chrystusa, szerzenia i bronienia wiary.  W jaki sposób to się dokonuje? To już jest sprawa indywidualnego powołania i rozeznania do czego Bóg się wzywa.
 
 • W czasie przygotowania do tego sakramentu nacisk kładziemy na wzrost i praktykę życia z Chrystusem. Pragniemy w tym czasie towarzyszyć w drodze w głąb serca gdzie mieszka Chrystus, wsłuchaniu Jego głosu i rozeznawaniu własnej drogi wiary.

Program przygotowania

 • Po pierwsze: Program przygotowania do sakramentu bierzmowania obejmuje około 30 spotkań indywidualnych (w tym 15 online nad fragmentami Ewangelii) i trwa około pół roku. Ilość spotkań i dopuszczenie do sakramentu jest rozpatrywane indywidualnie i uzależnione od sytuacji i postępu na drodze wiary. 
 
 • Po drugie: Ponieważ w drodze wzrostu wiary i przygotowania do życia i misji w kościele ważna jest obecność i świadectwo wspólnoty kościoła, dlatego w czasie przygotowania zapraszamy na wspólne spotkania modlitewne i katechezy przybliżające temat Eucharystii.  

 • Po trzecie: Wyrazem i świadectwem wiary jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, ale także regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi), dlatego też jest to przestrzeń, która w czasie spotkań jest weryfikowana.

Jak to wygląda?

 • Naszym podstawowym założeniem jest praca indywidualna. W związku z tym czas spotkań jest ustalany indywidualnie.  
 • Pierwsze spotkanie ma na celu poznać kandydata, jego motywację, praktykę życia religijnego oraz moralnego. Ale jest to także moment, w którym weryfikujemy czy dana osoba nie ma przeszkód, aby przyjąć ten sakrament, a jeśli ma to jak te przeszkody można usunąć.  
 • Następnie każdy jest kontaktowany z katechistą, który mu towarzyszy w dalszym przygotowaniu.
 
 • Proces ten zasadniczo przebiega według planu umieszczonego na stronie (tutaj kliknij). W zależności od osoby i jej sytuacji program ten może zostać zmieniony. 
 

Co jest potrzebne  aby przyjąć sakrament bierzmowania?

1. Dokumenty

 • Bardzo ważna jest metryka chrztu czyli dokument potwierdzający, że kandydat jest ochrzczony. Metrykę można pobrać  w parafii, w której udzielany był chrzest. Aby dokument ten był ważny nie powinien być straszy niż 3 miesiące. 
 
 • Zaświadczenie od świadka, że może pełnić tą funkcję.

2. Świadek bierzmowania

 • świadkiem bierzmowania może być osoba, która: 
 • Ukończyła 16 lat. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą. Jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie. Może nim być ktoś z chrzestnych bierzmowanego. (KPK kan. 893 § 2)

3. Przygotowanie

 • Obecność na spotkaniach indywidualnych.
 
 • Obecność na spotkaniach wspólnych.
 
 • Praktykowanie życia religijnego (spowiedź i niedzielna Eucharystia).
 
 • Oraz brak przeszkód do przyjęcia tego sakramentu.

4. Imię czyli patron bierzmowania

 • Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat wybiera imię na bierzmowanie.  Musi to być imię patrona, który jest świętym lub błogosławionym, ogłoszonym przez Kościół Katolicki. Dlatego przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trzeba poznać życiorys danego świętego. 

Bierzmowanie i co dalej ?

Pamiętaj, by trwać i rozwijać przyjaźń z Chrystusem:

 • Najskuteczniejszym sposobem jest uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej. 
 • Regularna spowiedź oraz codzienna modlitwa.
 • Proś o wstawiennictwo świętego patrona którego imię przyjąłeś na bierzmowaniu.
 • Znajdź miejsca, związane z patronem, do których możesz pielgrzymować.
 • Módl się do Ducha Świętego i o Jego dary.
 • Działaj w Kościele, działaj w świecie.