katechumenat

przygotowania do sakramentów: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

I komunia święta i spowiedź dorosłych,
chrzest dzieci w wieku szkolnym

I komunia święta i Spowiedź osób dorosłych

W naszym ośrodku towarzyszymy również osobom dorosłym, które pragną przystąpić do pierwszej Komunii Świętej oraz sakramentu spowiedzi. Program takich spotkań jest ustalany indywidualnie. 

I komunia święta i spowiedź dorosłych, chrzest dzieci w wieku szkolnym
I komunia święta i spowiedź dorosłych, chrzest dzieci w wieku szkolnym

Przystąpienie do jedności z kościołem katolickim

Osoby, które pragną żyć we wspólnocie kościoła rzymski-katolickiego, a zostały już ochrzczone w innym kościele cheścijańskim mogą po odpowiednim przygotowaniu i obrzędzie wyznania wiary katolickiej przystąpić do komunii w tym kościele i rozwijać swoją przyjaźń z Chrystusem we wspólnocie rzymsko-katolickiej. 

Dzieci w ośrodku Katechumenalnym

I komunia święta i spowiedź dorosłych, chrzest dzieci w wieku szkolnym

Chrzest Dzieci w wieku szkolnym

W naszym Szczecińskim Ośrodku Katechumenalnym również przygotowujemy dzieci/młodzież w wieku szkolnym do sakramentu chrztu. Wiek 7 lat wg prawa Kanonicznego jest wiekiem rozeznania. Dziecko w tym wieku, które pragnie być ochrzczone i którego rodźcie/opiekunowie wyrażają na to zgodę podobnie jak dorośli przechodzi drogę katechumenatu. Jest to czas wtajemniczania w wiarę i przygotowania do poszczególnych obrzędów. Jest to czas badania gotowości dziecka do podjęcia życia Ewangelią we wspólnocie Kościoła. W przypadku dzieci – zwłaszcza tych, które jeszcze nie są samodzielne ważne jest w tym czasie wsparcie ze strony rodziny/opiekunów.    

Wczesna komunia święta dzieci

Mamy też możliwość towarzyszenia dzieciom, które jeszcze nie osiągnęły wieku 3 klasy szkoły podstawowej, a pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. W celu rozpoczęcia przygotowania do tego sakramentu prosimy o kontakt rodziców. W tym przygotowaniu skupiamy uwagę dziecka na Eucharystii. Jest to czas badania zdolności i świadomości dziecka w odróżnieniu chleba niekonsekrowanego od Eucharystycznej Obecności Pana. Kolejną ważną i konieczną przestrzenią jest również umiejętność rozróżnienia dobra i zła. Zwracamy także uwagę na dojrzałość i gotowość psychiczną do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W katechezie dzieci bardzo istotną kwestią jest środowisko w jakim dziecko wzrasta. Dlatego w tym czasie przygotowania patrzymy czy dziecko ma odpowiednie warunki i wsparcie w domu w rodzicach/opiekunach. Czy środowisko, w którym żyje jest wspierające. Czy dziecko będzie miało zapewnione warunki, aby swoją wiarę rozwijać i wzmacniać. 

I komunia święta i spowiedź dorosłych, chrzest dzieci w wieku szkolnym