gru 15, 2023

Katecheza o Mszy świętej: Wspomnienie uobecniające

Epikleza, Anamneza

Sprawując Eucharystię uroczyście obchodzimy dzień, w którym Jezus Zmartwychwstał. Więcej, w Eucharystii uczestniczymy w całej Passze Chrystusa – w Jego zbawczym dziele. Łamiąc chleb i pijąc kielich czynimy to na Jego pamiątkę – jak polecił w wieczerniku. Ale tu jest coś więcej niż tylko przypomnienie sobie tych wydarzeń. Dzięki Mocy Ducha Świętego nie tylko wspominamy, ale uczestniczymy w tych wydarzeniach, uczestniczymy w ofierze jaką Jezus składa Ojcu. Wspominając uobecniamy te zbawcze wydarzenia – anamneza. Chwilę przed wypowiedzeniem słów ustanowienia kapłan przyzywa mocy Ducha Świętego w geście wyciągniętych nad darami ofiarnymi rąk. Modli się (epikleza), aby chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, tak jak 2000 lat temu. To jest moment, kiedy razem z Chrystusem stajemy w wieczerniku, stajemy na Golgocie pod Jego krzyżem, stajemy przy pustym grobie. Jest to wielka tajemnica naszej wiary, że wraz z Nim uczestniczymy w Jego Zbawczej Ofierze. Że owoce Jego posłuszeństwa Ojcu stają się naszym udziałem. 

Modlitwa Eucharystyczna

W Modlitwie Eucharystycznej uświadamiamy sobie, że ofiara którą składamy jest ofiarą całego Kościoła. Ponieważ składamy ją w jedności z tymi, którzy byli przed nami, dzięki którym przechowany został depozyt wiary. Skłdamy ją w jednosci z kościołem współczesnym – papieżem, biskupem miejsca, tymi którzy są wierni Chrystusowi. W jedności ze świętymi – tymi, którzy już w pełni kosztują owoców tej ofiary. Cały Kościół w jedności staje przed obliczem Boga. 

Doksologia

Modlitwa Eucharystyczna tak bogata w swojej treści uświadamia nam, że celem naszego życia jest stanięcie przed obliczem Boga. Pokazuje nam drogę do tego celu, którą jest Jezus Chrystus. Mówi że nie jesteśmy sami w tej drodze, że idziemy i mamy wsparcie we wspólnocie Kościoła. Jednocześnie daje nam nadzieję pokazując, że jest możliwe osiągnięcie celu bo przed nami żyli tacy – święci, którzy jak wierzymy kosztują już tych radości wiecznych. Więcej Modlitwa Eucharystyczna ukazuje nam, że nie musimy czekać aż przekroczymy próg śmierci. Że już tu i teraz możemy kosztować – jeszcze nie w pełni – owoców Ofiary Chrystusa. Że już teraz jesteśmy włączeni w tą doskonałą ofiarę uwielbienia, którą nasz Pan Jezus Chrystus złożył Bogu Ojca w Jedności Ducha świętego.

Włączeni w Chrystusa razem z Nim i przez Niego możemy uwielbiać Boga i oddawać Mu chwałę. Możemy stać przed Jego obliczem żyć w Jego Królestwie. Tym, który nas do tego uzdalnia jest Duch Święty. Wyrażamy to w modlitwie zwanej doksologią: Przez Chrystusa w Chrystusie i z Chrystusem Tobie Boże Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków amen.